Okolí / Piešťany a okoli / Beckov

Beckov

Vzdálenost od Piešťan 25 km.

 

Hrad Beckov

Na cestě mezi Novým Městem nad Váhem a Trenčínem na pravé straně nelze přehlédnout zříceninu hradu Beckov, která se vyjímá na strmém, 70 metrů vysokém skalisku nad rovnoměrnou obcí. Hrad zmiňuje už Anonymova kronika z 12. století a jeho existenci potvrdil i archeologický výzkum, podle kterého nejstarší osídlení hradního skaliska pochází z přelomu letopočtu. Požár, který vypukl na hradě roku 1727, zničil většinu budov a od té doby je opuštěný. Hrad je Národní kulturní památka.

http://www.visittrencin.sk/objekt/hrad-beckov

 

Beckovské hradní skalisko

Chráněný přírodní útvar (od r. 1963) - vápencové skalisko, výměra 1.75 ha, hojný výskyt tařice skalní (Alyssum saxatile). Chráněné území je vyhlášeno na ochranu významného geomorfologického výtvoru - skaliska, které vystupuje z plochého dna Váhu nad Novým Městem nad Váhem. Útvar vznikl působením selektivní eroze (čili eroze rozlišené vzhledem na odlišnou odolnost hornin) Váhu, který v současném geologickém období (holocénu) obnažil (denudoval) a vypreparoval kru odolného mezozoického vápence, která byla předtím pochovaná sedimentací (usazením) méně odolných hornin paleogénu (starších třetihor). Skalní kulisa skaliska je vysoká až 50 m. Má význam estetický, přispívá ke zpestření krajiny. Turistický význam skaliska spočívá v jeho neobvyklých tvarech a ve zřícenině hradu.

 

Muzeum

historie hradu a obce v kurii Ambrovec (památkový objekt) otevřeno od 1. května do 15. října, kontakt: 032 777 72 17

http://www.muzeum.sk/

http://www.muzeumtn.sk/

 

Za shlédnutí stojí barokní františkánský kostel.

Webová stránka obce Beckov: http://www.obec-beckov.sk/

Antonín Kohoutek, Bydlisko: Brno, Termín pobytu: 23.12.2017 - 2.1.2018

Hodnotenie: 5

Když si člověk zvolí za své "poutní" místo hotel Máj v Piešťanech, žije spokojený život po celý rok. To již běhom léta přebírá zrnka svého růžence a těší se, že čas plyne rychle ke dni, kdy opět zavítá mezi své milé, do svého oblíbeného doupěte v jizbičce hotelu Máj. V čem je to kouzlo lidské spokojenosti? V kráse lidských duší, jimiž jsme v Máji obklopeni. To je od děvčátek na recepci přes milé servírky, jež od zdatných kuchařů nosí samé dobroty. V druhé polovině komplexu odborně skvělá skupina zdravotníků, která usiluje o posílení zdraví svých svěřenců. V horních patrech skupina dívenek velmi pečlivě dbá o čistotu pokojů a všech prostor hotelu. Při vší té spokojenosti rádi vykročíme upravenými cestičkami obvykle kolem řeky Váh, odkud vane vánek a svoji čistotou vniká do hloubky našich plic. Ty již z počátečných dnů pročistí na celé měsíce, kdy již vdechujeme jen městské ovzduší. Rozsáhlý park je obdařen stromovím, které nejen že ovlažují okolí hotelu, ale jsou i pro radostné skotačení dětí. Na ty je pamatováno i dětským vybavením. Venkovní rej je bohatý na ptactvo - labutě, kachny - i jiné vodní tvory. To všechno co o Máji a jeho okolí popsáno, je základem pro pravidelný návrat již op dvanácté. Při návratu domů s pocitem díků všem pracovníkům hotelu.

Top
Close