Okolí / Piešťany a okoli / Beckov

Beckov

Vzdálenost od Piešťan 25 km.

 

Hrad Beckov

Na cestě mezi Novým Městem nad Váhem a Trenčínem na pravé straně nelze přehlédnout zříceninu hradu Beckov, která se vyjímá na strmém, 70 metrů vysokém skalisku nad rovnoměrnou obcí. Hrad zmiňuje už Anonymova kronika z 12. století a jeho existenci potvrdil i archeologický výzkum, podle kterého nejstarší osídlení hradního skaliska pochází z přelomu letopočtu. Požár, který vypukl na hradě roku 1727, zničil většinu budov a od té doby je opuštěný. Hrad je Národní kulturní památka.

http://www.visittrencin.sk/objekt/hrad-beckov

 

Beckovské hradní skalisko

Chráněný přírodní útvar (od r. 1963) - vápencové skalisko, výměra 1.75 ha, hojný výskyt tařice skalní (Alyssum saxatile). Chráněné území je vyhlášeno na ochranu významného geomorfologického výtvoru - skaliska, které vystupuje z plochého dna Váhu nad Novým Městem nad Váhem. Útvar vznikl působením selektivní eroze (čili eroze rozlišené vzhledem na odlišnou odolnost hornin) Váhu, který v současném geologickém období (holocénu) obnažil (denudoval) a vypreparoval kru odolného mezozoického vápence, která byla předtím pochovaná sedimentací (usazením) méně odolných hornin paleogénu (starších třetihor). Skalní kulisa skaliska je vysoká až 50 m. Má význam estetický, přispívá ke zpestření krajiny. Turistický význam skaliska spočívá v jeho neobvyklých tvarech a ve zřícenině hradu.

 

Muzeum

historie hradu a obce v kurii Ambrovec (památkový objekt) otevřeno od 1. května do 15. října, kontakt: 032 777 72 17

http://www.muzeum.sk/

http://www.muzeumtn.sk/

 

Za shlédnutí stojí barokní františkánský kostel.

Webová stránka obce Beckov: http://www.obec-beckov.sk/

Top
Close