Služby / Zvířata v hotelu

Pravidla pobytu se společenskými zvířaty

Ubytování domácích společenských zvířat je povoleno pouze pokud host splní tyto podmínky:

 

- souhlasí s úhradou příplatku za zvíře dle platného ceníku (30€ / zvíře / noc) a složení kauce 100€, ze které si hotel může zadržet poplatek v případě nutnosti čištění nadměrně znečištěného zařízení (30€), výměny lůžkovin mimo běžný rytmus (5 € / sada), náhradu za poškození zařízení a pod. 

- prokáže jejich nezávadný zdravotní stav předložením veterinárního průkazu a během pobytu dodrží všechny veterinární a hygienické předpisy.

- psi musí nosit ve všech veřejných prostorách hotelu náhubek a musí být vedeny na vodítku.

- zajistí, že zvířata nesmějí odpočívat respektive ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta na pokoji ani ve společných prostorách. 

- na krmení nebude používat inventář, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům.

- zvířata nebudou obtěžovat ostatní hosty např. hlasitými zvukovými projevy

- v případě jakéhokoli poškození hotelového zařízení nebo majetku jiných hostů zvířetem je ochoten uhradit vzniklou škodu v plné výši

- V případě, že bude zvíře ponecháno na hotelovém pokoji, majitel je povinen umístit na dveře kartu informující o přítomnosti zvířete na pokoji. Karta Vám bude vydána na recepci hotelu při příjezdu.

 

Podle současných zákonů je psem (kromě vodícího psa) a jiným zvířatům vstup zakázán do těchto prostorů:

- hotelová restaurace

- balneoterapeutické a wellness prostory vč. bazénu

- zdravotnické ordinace, čekárny a jiné související prostory

V případě nerespektování pravidel je hotel oprávněn hostu další služby odepřít a jeho pobyt ukončit.

Host svým podpisem při příjezdu potvrdí, že byl s pravidly obeznámen a souhlasí s nimi. 

Top
Close