Okolí / Piešťany a okoli / Vojenské muzeum

Vojenské muzeum

Žilinská cesta 6545, Piešťany, tel.: 033 / 791 38 04 
www.vhu.sk, vhmpiestany@vhu.sk

Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého vojenského letiska v Piešťanoch. Expozícia predstavuje vyše sto kusov ťažkej i ľahkej techniky, lietadlá a vrtuľníky z výzbroje Československej armády od roku 1945 do roku 1992.

Ukázať na mape

Část bývalého vojenského letiště se třemi halami na Žilinské cestě byla určena na vybudování stálé expozice. V letech 2002 – 2003 byly tyto objekty částečně zrekonstruovány. Dne 25.9.2004 byla pro veřejnost zpřístupněna stálá expozice pod názvem “Výzbroj čs. armády v letech 1945 – 1992“. Expozice je umístěna na ploše větší než 41 000 m2 a je členěna na vnitřní a vnější. V expozicích je pro veřejnost zpřístupněno více než 400 kusů trojrozměrných sbírkových předmětů prezentujících výzbroj, výstroj a techniku používanou v čs. armádě od konce II. světové války až po rok 1992.

Muzejní oddělení Piešťany registruje v současnosti 7 840 sbírkových předmětů. V depozitářích muzejního oddělení je dále uloženo 18 500 předmětů muzeí a galerijní hodnoty. Větší část velkorozměrných sbírkových předmětů je zpřístupněno na vnějších plochách.

Top
Close