Okolí / Piešťany a okoli / Vojenské muzeum

Vojenské muzeum

Žilinská cesta 6545, Piešťany, tel.: 033 / 791 38 04 
www.vhu.sk, vhmpiestany@vhu.sk

Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého vojenského letiska v Piešťanoch. Expozícia predstavuje vyše sto kusov ťažkej i ľahkej techniky, lietadlá a vrtuľníky z výzbroje Československej armády od roku 1945 do roku 1992.

Ukázať na mape

Část bývalého vojenského letiště se třemi halami na Žilinské cestě byla určena na vybudování stálé expozice. V letech 2002 – 2003 byly tyto objekty částečně zrekonstruovány. Dne 25.9.2004 byla pro veřejnost zpřístupněna stálá expozice pod názvem “Výzbroj čs. armády v letech 1945 – 1992“. Expozice je umístěna na ploše větší než 41 000 m2 a je členěna na vnitřní a vnější. V expozicích je pro veřejnost zpřístupněno více než 400 kusů trojrozměrných sbírkových předmětů prezentujících výzbroj, výstroj a techniku používanou v čs. armádě od konce II. světové války až po rok 1992.

Muzejní oddělení Piešťany registruje v současnosti 7 840 sbírkových předmětů. V depozitářích muzejního oddělení je dále uloženo 18 500 předmětů muzeí a galerijní hodnoty. Větší část velkorozměrných sbírkových předmětů je zpřístupněno na vnějších plochách.

Antonín Kohoutek, Bydlisko: Brno, Termín pobytu: 23.12.2017 - 2.1.2018

Hodnotenie: 5

Když si člověk zvolí za své "poutní" místo hotel Máj v Piešťanech, žije spokojený život po celý rok. To již běhom léta přebírá zrnka svého růžence a těší se, že čas plyne rychle ke dni, kdy opět zavítá mezi své milé, do svého oblíbeného doupěte v jizbičce hotelu Máj. V čem je to kouzlo lidské spokojenosti? V kráse lidských duší, jimiž jsme v Máji obklopeni. To je od děvčátek na recepci přes milé servírky, jež od zdatných kuchařů nosí samé dobroty. V druhé polovině komplexu odborně skvělá skupina zdravotníků, která usiluje o posílení zdraví svých svěřenců. V horních patrech skupina dívenek velmi pečlivě dbá o čistotu pokojů a všech prostor hotelu. Při vší té spokojenosti rádi vykročíme upravenými cestičkami obvykle kolem řeky Váh, odkud vane vánek a svoji čistotou vniká do hloubky našich plic. Ty již z počátečných dnů pročistí na celé měsíce, kdy již vdechujeme jen městské ovzduší. Rozsáhlý park je obdařen stromovím, které nejen že ovlažují okolí hotelu, ale jsou i pro radostné skotačení dětí. Na ty je pamatováno i dětským vybavením. Venkovní rej je bohatý na ptactvo - labutě, kachny - i jiné vodní tvory. To všechno co o Máji a jeho okolí popsáno, je základem pro pravidelný návrat již op dvanácté. Při návratu domů s pocitem díků všem pracovníkům hotelu.

Top
Close